plakat wypożyczalnia 2

Nemáš vlastní  jízdní kolo? Půjčit si jej můžeš v nově otevřené půjčovně kol v Turistickém Parku Brenna.

Od 3. května 2018 bude to možné díky realizaci přeshraničního projektu „Beskydy na kole“.

Cyklistické trasy jsou k dispozici na: http://rowerybrenna.pl/routes-easy/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.

Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj – Programu Interreg V-A Česká Republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko a státního rozpočtu PR