NA GÍROVOU

Stopień trudności od średniego do łatwego. Konieczna przeciętna kondycja fizyczna
Całkowity dystans: 26035 m
Najwyższy punkt: 777 m
Najniższy punkt: 494 m
Wyskokość podjazdów: 887 m
Wysokość zjazdów: -884 m

Opis Trasy

Szlak MTB „Na Girovou“ poprowadzi Was najciekawszymi miejscami koło Girové a Hrčavy. Prowadzi po drogach i scieżkach leśnych, częściowo po umiarkowanie utwardzonych drogach leśnych czasami makadamowych.

Szlak MTB „Na Girovou“ zaprowadzi Was przez obszar Polski na TROJMEZÍ, gdzie spotykają się granice Polski, Czech i Słowacji. Hrčava, (parking przy restauracji Pod Javorem, MTB Point) Z drogi głównej około restauracji Pod Javorem później wzdłuż granicy państwowej ze Słowacją aż do doliny potoka Černého. 1,1km. W prawo koło potoka drogą leśną aż na drogę asfaltową (tzw. droga Hrčavska) 1,9km. Po drodze asfaltowej w lewo po cca 800m zkręca szlak MTB w prawo prawie do odwrotnego kierunku na drogę leśną 2,7km. Podjazd drogą leśną aż do czerwonego szlaku turystycznego 5,5km. W lewo czerwonym szlakiem turystycznym, koło schroniska tur. Gírová 7,6km kontynuując zjazd do schroniska Studeničný. 9,2km. Od schroniska tur. Studeničný czerwonym szlakiem tur. do drogowzkazu tur. „Pod Studeničným“ 10km. Od lewej strony przychodzi niebieski szlak tur. i MTB szlak „Kolem Skalky“. Czerwono oznaczony szlak tur. zkręca również w lewo. 10,6km. Szlak MTB „Přes Gírovou“ kontynuuje razem z szlakiem MTB „Kolem Skalky“ w prawo następnym zjazdem drogą leśną aż do pierwszego ostrego zakrętu w prawo. Tutaj w lewo zkręca szlak MTB „Kolem Skalky“. Szlak „Přes Gírovou“ kontynuuje drugim zjazdem (wspolnie z ścieżką rowerową nr 6080) do miejsca „U Rathouského“ (drogowzkaz tur.) 14,3km. Dalej po ścieżce rowerowej nr 6086 w prawo. Przejedziemy zjazd do Hotelu Polanka (w prawo)  cca po 550m ostry zakręt w prawo na drogę leśną do kierunku przeciwnego. 14,9km. Umiarkowanie utwardzoną drogą leśną, nieprzerwanie umiarkowanie wzrastającą. Później przecina czerwony szlak tur. (trasy znaczone dla Nordic Walking) i od czerwonego szlaku tur. cca500m w prawo, najpierw umiarkowanym później ostrym podjazdem do drogowzkazu tur. „Na Dílku“ 20,5km. Dalej wspólnie z żółtym szlakiem tur. do miejsca przejscia granicznego Hrčava-Jaworzynka. 21,5km. Tutaj w lewo do Polski i miejscową drogą asfaltową do centrum wioski Jaworzynka (kościoł) W prawo, zielonym szlakiem tur. aż na Trojmezí-Trójstyk – Trojmedzie. 23,5km. Tutaj przekraczamy granice zpowrotem do Czech żółtym szlakiem tur.Później zjeżdżamy do potoku na granicy ze Słowacją, który praktycznie natychmiast opuszczamy w prawo ostrym długim podejsciem zpowrotem na Hrčavu już pomiędzy domki w lewo i na skrzyżowaniu kształtu T w prawo do punktu startu 25,9km.

 

CIEKAWOSKI O TRASIE

karta